ជួយសង្គម-Community Helper (ភាពយន្តជីវិត)-(Life Film)-[Sastra Film]

2 Просмотры
Издатель
មុននឹងជួយអ្នកណាម្នាក់ យើងត្រូវគិតដែលទេ ថាយើងនឹងបាត់បង់ រឺ ទទួលតម្លៃអ្វីខ្លះមកវិញ?!????

សូមទស្សនា ភាពយន្តជីវិត រឿង #ជួយសង្គម ដែលជាភាពយន្តបង្ហាញពីតម្លៃនៃការជួយយកអាសារគ្នាក្នុងសង្គមពិសេសក្នុងគ្រាលំបាក ដូចតទៅ
#KhmerFilm #Cambodia #LifeFilm #ComnunityHelper

Ⓒ រក្សាសិទ្ធិដោយ SASTRA FILM
ការ Post បន្តទាំងអស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិលាយលក្ខជាអក្សរ ពី SASTRA FILM គឺជាការបំពានច្បាប់ យើងនឹង អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកបំពាន។
Категория
Кино
Комментариев нет.