પત્ની નો વિશ્વાસઘાત - Patni No Vishwasghat II Gujarati Short Film,Gujarati Love Story

5 Просмотры
Издатель
#GujaratiLoveStory
#GujaratiShortFilm
Title :- પત્ની નો વિશ્વાસઘાત - Patni No Vishwasghat II Gujarati Short Film,Gujarati Love Story
The Best Family Drama Gujarati Play Gujarati Short film

Artists :
Ashokbhai Patel
Bhartiben Thakkar
Aaditya Gondaliya
Pari Savaj
Bhumika Rakhonde

Label : Studio

Copyright : STUDIO

Camera - Bhavesh Bhavani,Haresh Koradiya

Editing - Sanjay Sheladiya

Director / Producer
Kirti Savaliya, Alpesh Sheladiya ,Bhavesh Bhavani,

Banner - STUDEO
Категория
Кино
Комментариев нет.